Organization Chart - Trung Ương

Organization Chart

Trung Ương

Tổng Tuyên Úy

General Chaplain

Loading......

Phó Tổng Tuyên Úy

Assistant General Chaplain

Loading......


Chủ Tịch

National President

Loading......

Phó Chủ Tịch Quản Trị

National Vice President Of Administrative Affairs

Loading......

Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn

National Vice President Of Academic Affairs

Loading......

Tổng Thư Ký

National Executive Secretary

Loading......

Tổng Thủ Quỹ

National Executive Treasurer

Loading......


Ủy Viên Ngành Ấu Nhi

National Academic Seedling Specialist

Loading......

Ủy Viên Ngành Thiếu Nhi

National Academic Search Specialist

Loading......

Ủy Viên Ngành Nghĩa Sĩ

National Academic Companion Specialist

Loading......

Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ

National Academic KoE Specialist

Loading......


Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính

National Information Technology Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Kỹ Thuật

National Technical Lead

Loading......

Ủy Viên Ơn Gọi

National Vocational Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Phụng Vụ

National Liturgical Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Truyền Thông

National Communications Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Đại Hội

National Convention Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Nhân Sự

National Personnel Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Xã Hội

National Charity Sub-Committee Lead

Loading......

Ủy Viên Văn Nghệ

National Entertainment Sub-Committee Lead

Loading......

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter